Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Vann- og avløpsetaten
 
Drikkevannkildene i september
Bilde: Akerselva 1. oktober
Oversikten over Oslomarkas drikkevannkilder for september nå tilgjengelig. Her finner du nærmere informasjon om magasinfylling, nedbør, tilsig og vannføring målt 1. oktober 2014. (02.10.14)
 
Norsk juniorvannpris
Norsk juniorvannpris
Påmeldingsfristen til den norske finalen 22. november! (29.09.14)
 
Vettakollen høydebasseng er ferdig i høst
Vettakollen høydebasseng er ferdig i høst
Arbeidene med høydebassenget sluttføres nå i oktober/november. Nedrigging av anlegget og istandsetting av området vil pågå fram til våren 2015. Parkering ved Sogn trafo opphører 13. oktober og parkeringsforbudet i Gaustadveien opphører 3. oktober. Utkjøring gjennom Nordbergveien vil bli reetablert samtidig med at parkeringsforbudet i Gaustadveien oppheves. Vi antar at dette også vil skje i oktober. Det vil være mulighet for kjøring begge veier en kort periode.
Utkjøring gjennom Nordbergveien til Gaustadveien blir kun midlertidig før det blir endelig sperring som tidligere.  (03.10.14)
 
Testen av avløpssystemet Midgardsormen er avsluttet
Testen av avløpssystemet Midgardsormen er avsluttet
Vann- og avløpsetaten har bygd ferdig det nye avløpsanlegget Midgardsormen. Anlegget skal forbedre dagens avløpsnett i området Gamlebyen, Bjørvika, Grønland og Akerselva mellom Vaterland og Kuba. Som en del av idriftsettelsen ble anlegget testet fra 15. til 17. september.
Testen ble fullført onsdag 17. september.
Dette innebærer at testen ikke pågår frem til 19. september.
  (18.09.14)

Meny_12

 

ER VANNET BORTE?

NO WATER?

Oversikt over hvor vi stenger vannet 

ARBEIDER I GATA

Informasjon om våre planlagte
arbeider i gata 

  

PROBLEMER MED VANN ELLER AVLØP?

Svar på ofte stilte spørsmål