Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Vann- og avløpsetaten
 
Advarsel mot personer som på falskt grunnlag utgir seg for å representere Vann- og avløpsetaten
Advarsel mot personer som på falskt grunnlag utgir seg for å representere Vann- og avløpsetaten
Vi har mottatt melding om at to menn de siste dagene oppsøkte beboere på Hasle og Ullevål/Nordberg. Under påskudd av at de må stenge vannet/sjekke vannkvaliteten, har de forsøkt å skaffe seg adgang til boligen.
Vi avtaler alltid på forhånd før hjemmebesøk.
Publikum oppfordres til å avvise slike henvendelser. Meld hendelsen direkte til politiet 02 800. (27.01.15)
 
Vettakollen høydebasseng i sluttfasen
Vettakollen høydebasseng i sluttfasen
Anlegget er i avsluttende fase og det pågår arbeider med elektro og ventilasjon. Den provisoriske broen over Sognsvannsbekken blir tatt bort i nærmeste framtid.
Gaustadveien blir sperret i løpet av februar, på samme sted som før anleggsarbeidene startet. (27.01.15)
 
Oppstart av arbeid med reguleringsplan Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg
Kunngjøring: Oppstart av detaljregulering for Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg i Bydel Nordre Aker/Marka. 
Innspill til planarbeid sendes innen tirsdag 10. februar 2015. (13.01.15)
 
Drikkevannkildene i desember 2014
Drikkevannkildene i desember 2014
Oversikten over Oslomarkas drikkevannkilder for desember er nå tilgjengelig. Her finner du nærmere informasjon om magasinfylling, nedbør, tilsig og vannføring målt 1. januar 2015. (06.01.15)

Meny_12

 

ER VANNET BORTE?

NO WATER?

Oversikt over hvor vi stenger vannet 

ARBEIDER I GATA

Informasjon om våre planlagte
arbeider i gata 

  

PROBLEMER MED VANN ELLER AVLØP?

Svar på ofte stilte spørsmål